Kronblad.grafisk så dagens lys i 2000 og består nu som dengang af Lone M. Petersen og Trine Olsen. Vi har begge rødder i den grafiske branche helt tilbage til fattigfirserne. Dengang, hvor reklametegner var et håndværk, hvor det var et must at kunne tegne, hvor rentegninger foregik på milimeterpapir og utallige timer blev brugt i mørkekammeret i selskab et reprokamera, for at nævne et par uddøde funktioner. Det er sjovt at have prøvet håndværket, men vores arbejde i dag er nu en hel del sjovere efter at Mac’en blev en uundværlig partner i vores liv. Vi har arbejdet sammen i 15 år og kender hinandens styrke og svage sider – og humoren mellem os er en vigtig ingrediens, vores motto er nemlig, vi skal grine mindst een gang om dagen.